Jak ratować sytuację, kiedy wiem, że opóźnię się w spłacie kredytu?