odczyn gleby Archive

Jak sprawdzić odczyn gleby i dlaczego warto to zrobić?

Opublikowane przez: Marketing_Agrobankier 9 grudnia 2016
Komentarze: Brak komentarzy

Rolnictwo

W każdej uprawie roślin ważny jest odczyn gleby. Od tego jak bardzo kwaśna jest ziemia zależy efektywność pobierania przez nie wody oraz składników pokarmowych, które będą kształtować optymalne warunki do ich rozwoju. Oszacowanie odczynu Większość roślin najlepiej rośnie na podłożu, które ma odczyn lekko kwaśny lub obojętny. Aby więc uniknąć problemu w postaci zakwaszania gleby warto wcześniej dokonać odpowiednich pomiarów pH i na ich podstawie dopiero podjąć działania związane ze zmianą stopnia kwasowości. Warto to zrobić jeszcze przed nasadzeniem, bo inaczej nie damy roślinom szans na to, aby mogły urosnąć na danym podłożu. Odczyn pH to nic innego jak stosunek jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH. Gleba może być silnie kwaśna (pH poniżej 4,5), kwaśna (pH 4,6-5,5), lekko kwaśna (pH 5,6-6,5), obojętna (pH 6,6-7,2) lub zasadowa (pH powyżej 7,2). Jak sprawdzić pH gleby? Wystarczy pobrać próbki podłoża z kilku miejsc np. w ogrodzie czy na polu. Przyjmuje się, że […]

Czytaj więcej