uprawa Archive

Jak sprawdzić odczyn gleby i dlaczego warto to zrobić?

Opublikowane przez: Marketing_Agrobankier 9 grudnia 2016
Komentarze: Brak komentarzy

Rolnictwo

W każdej uprawie roślin ważny jest odczyn gleby. Od tego jak bardzo kwaśna jest ziemia zależy efektywność pobierania przez nie wody oraz składników pokarmowych, które będą kształtować optymalne warunki do ich rozwoju. Oszacowanie odczynu Większość roślin najlepiej rośnie na podłożu, które ma odczyn lekko kwaśny lub obojętny. Aby więc uniknąć problemu w postaci zakwaszania gleby warto wcześniej dokonać odpowiednich pomiarów pH i na ich podstawie dopiero podjąć działania związane ze zmianą stopnia kwasowości. Warto to zrobić jeszcze przed nasadzeniem, bo inaczej nie damy roślinom szans na to, aby mogły urosnąć na danym podłożu. Odczyn pH to nic innego jak stosunek jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH. Gleba może być silnie kwaśna (pH poniżej 4,5), kwaśna (pH 4,6-5,5), lekko kwaśna (pH 5,6-6,5), obojętna (pH 6,6-7,2) lub zasadowa (pH powyżej 7,2). Jak sprawdzić pH gleby? Wystarczy pobrać próbki podłoża z kilku miejsc np. w ogrodzie czy na polu. Przyjmuje się, że […]

Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne.

Opublikowane przez: Marketing_Agrobankier 15 listopada 2016
Komentarze: Brak komentarzy

żywność ekologiczna

Rolnictwo ekologiczne to ciągle bardzo modne pojęcie, za którym kryje się system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Generalnie ta produkcja powinna być przyjazna środowisku i wykorzystywać naturalne procesy, które zachodzą w przyrodzie, przy jednoczesnym, maksymalnym ograniczeniu stosowania środków przemysłowych. Techniki ekorolnictwa W zakresie uprawy roślin powinno się np. stosować nawozy wytworzone we własnym gospodarstwie lub w innych gospodarstwach ekologicznych, stosować ekologiczny materiał siewny, odchwaszczać mechanicznie, bez użycia chemicznych preparatów. W przypadku zwierząt ważne jest zapewnienie im odpowiedniego dostępu do wybiegów i pastwisk, przestrzeganie odpowiedniej obsady (na 1 ha nie więcej niż 1,5 DJP), karmić je tylko paszami wytworzonymi metodami ekologicznymi, pochodzącymi np. z własnego gospodarstwa oraz leczyć metodami naturalnymi. Ale rolnictwo ekologiczne to nie tylko hodowla roślin i zwierząt, to także przetwarzanie produktów, które się uzyskuje w gospodarstwie rolnym. Wiąże się to m.in. z tym, że nie wolno stosować żadnych syntetycznych dodatków czy substancji (konserwantów, barwników, przeciwutleniaczy itd.), […]

Czytaj więcej

Jaki system nawadniania pól wybrać?

Opublikowane przez: Marketing_Agrobankier 17 października 2016
Komentarze: Brak komentarzy

nawadnianie pól

Jak cenny jest czas, wie z pewnością każdy rolnik. Dlatego też szuka zapewne takich rozwiązań, które pozwolą mu szybko i skutecznie nawodnić każdy hektar, który posiada. Rodzaje nawadniania W zależności od tego, jak rozprowadzana jest woda nawadnianie można podzielić na bruzdowe, które stosuje się na gruntach ornych – woda wprowadzana jest do specjalnie wykonanych bruzd i przesiąka do gleby oraz deszczowniane, czyli nawadnianie za pomocą sztucznego deszczu wytwarzanego przez deszczownię. Wyróżnia się także podsiąkowe najlepsze dla użytków rolnych oraz przesiąkowe – doprowadzenie wody do głębszych warstw następuje za pomocą specjalnych rurociągów. Inne rodzaje to stokowe – woda spływa po powierzchni o określonym spadku i zalewowe – woda wlewana jest do specjalnie utworzonych kwater, wsiąka w glebę, a jej nadmiar jest odprowadzany do rowów odwadniających. Nawadnianie kroplowe z kolei oznacza, że przy roślinach umiejscawia się przewody zaopatrzone w dozatory kroplowe, którymi przecieka woda. To idealne rozwiązanie dla sadów, upraw szklarniowych oraz […]

Czytaj więcej